?
1:17 AM


Сега ќе се кинам парче по парче
Ќе се откинам од себе
Се сеќавам на изгледот на коската во крилото на птиците
Знам дека не ќе се најдам таква
Сепак,
се прашувам,
дали ќе залебдам бар на кратко
или сaмо потивко ќе паѓам

Labels: , , ,


Tweet

Шеќернолимонова
tea with sugar gives me the cramps